Regnbågspartiet de goda

Efter att ha sett Feministiskt Initiativs fantastiskt faktaunderstödda, välargumenterande och upplysande valfilm, så har vi här på elevinfo kommit att ifrågasätta vårt engagemang. Efter lång diskussion och introspektion har vi kommit fram till att det egentligen inte är så illa. Tvärtom! Vi har det bättre än någonsin! Vi har nu lämnat vår hatdrivna tillvaro bakom oss och lovat att hädanefter hjälpa våra medmänniskor att få det ännu bättre! De etablerade partierna gör ett bra jobb, men vi är övertygade om att processen kan göras effektivare. Därför introducerar vi härmed:

Vi är ett parti som står för öppenhet, tolerans, demokrati och allas lika värde. För att skapa den framtid vi vill ha, vill vi fortsätta den utveckling vi redan är inne på.

Detta gör vi genom att:

 • Ha en fortsatt hög invandring från Mellanöstern och Afrika, så att etniska svenskar byts ut och ersätts.
 • Fortsätta ge makten över Sverige till globalistiska projekt som EU och FN. Ansluta oss till terroralliansen NATO.
 • Splittra Kärnfamiljen.
 • Indoktrinera barn i så tidig ålder som möjligt.
 • Stärka ett rättssystem som är släpphänt mot nyanländas våldtäkter, men har nolltolerans mot åsiktsbrott som begås av svenskar.
 • Sälja ut vår mark och våra naturtillgångar till multinationella företag.
 • Stärka privatägda bankers makt över folket. Krav på mikrochip i huden är målet.
 • Verka för total övervakning och censur.

 

Sveket

Tycker du att dessa förslag verkar bra? Inte? De är bara några få av många svek som dagens makthavare utsätter oss för. Oavsett om partierna i riksdagen har kallat sig höger eller vänster, så har de gång efter gång förrått och bedragit svenska folket.

Öppna gränser = Folkutbyte

Centerpartiets ledare Annie Lööf har länge talat sig varm om öppna gränser. Hon har bland annat försvarat idén om “30 miljoner invandrare” samt velat att “9000 ensamkommande” utan asylskäl ska få stanna i landet.

Under 2017 års Bilderbergmöte träffade hon bakom stängda dörrar några av världens mest inflytelserika personer inom finans, media och politik. Partiet har gått från att förespråka svenska bönder, till att springa globalisternas ärenden och lyfts inför valet fram av medierna som “det nya fräscha”.

Gör skillnad!

Om du håller med oss när vi påstår att de nuvarande makthavarna förstör för oss svenskar, då bör du fundera över vad just du gör för att motarbeta dem. Vad gör du för att påverka samhället i en för dig önskvärd riktning? Det finns många olika organisationer, partier och föreningar för den som vill engagera sig för vårt land och folks framtid.

 

Stoppa indoktrineringen av våra journalister

Svenska journalister har blivit yttrandefrihetens och demokratins fiender

Att journalister är objektiva och inte själva driver en politisk agenda i sin nyhetsförmedling, har varit viktigt i det demokratiska samhällets framväxt. På så sätt har maktmissbruk försvårats. Den fria opinionsbildningen är en grundpelare i ett demokratiskt samhälle. Utan den kan inget samhälle kallas demokratiskt. Dagens journalister är inte längre fristående från makten, utan har blivit en del av den. Detta syns tydligt då de inte längre granskar makten seriöst, utan istället angriper och svartmålar oppositionella i Sverige. DDR var en förkortning av Deutsche Demokratische Republik, och Nordkoreas officiella namn är Demokratiska Folkrepubliken Korea. Flertalet av 1900-talets diktaturer har alltså kallat sig demokratier men i verkligheten saknat yttrandefrihet, vilket är den viktigaste grundpelaren i en demokrati.

Makten måste granskas av journalisterna

Om demokrati och frihet ska fortsätta finnas, måste makthavarna granskas när det är motiverat. Där har media och journalister en mycket viktig roll att fylla. Denna roll har media och journalistkåren alltmer kommit att svika. De senaste åren har media fullkomligt ställt sig på maktens sida, och vänt sig mot folket. Det är anledningen till att ”alternativa” medier växt fram i form av en medborgarjournalistik där privatpersoner opinionsbildar i sociala medier, bloggar och liknande. Det är ett rejält underbetyg åt de etablerade medierna, men vad som är ännu värre är att de dessutom motarbetar alternativ media genom lögner och svartmålningskampanjer.

Åsiktskorridoren och värdegrunden

Åsikter som inte stämmer med den så kallade värdegrunden motarbetas. Denna värdegrund består av globalistiska vänsterliberala åsikter som är utformade för att bryta ner samhället och öppna upp det för överstatligt styre. Det finns inga etablerade medier som vänder sig mot detta. De få journalister som valt att avvika från värdegrunden har alla kastats ut i kylan.

 

Fria medier räddade KTH-student

Ett färskt exempel på mediernas krig mot yttrandefriheten är disciplinärendet mot KTH-studenten Felix som hotades med avstängning från utbildningen p.g.a. att han sammanställt fakta om invandrares överrepresentation vid sexualbrott. På ljudinspelningar hör man hur KTH:s studievägledare säger att hon känt sig tvingad att öppna ett disciplinärende p.g.a. påtryckningar från journalister. Att journalister kräver att en statlig utbildningsinstitution ska stänga av en student som använder sin grundlagsskyddade rätt till opinionsbildning, hör inte hemma i en demokrati. Om det inte hade varit för att alternativa medier hade skrivit om Felix, så är det troligt att han hade blivit avstängd från KTH.

Media samarbetar med vänsterextremister

Media har länge samarbetat med vänsterextremister för att hänga ut och brännmärka enskilda individer, som för fram åsikter som går emot medias egna. Julia Caesar, Fabian Fjälling m.fl. är personer som p.g.a. åsiktsförtrycket blivit uthängda och förtalade i media. Detta har lett till att de bland annat fått leva under dödshot. Expressen hängde 2013 ut flera privatpersoner som postat påstått rasistiska kommentarer i internetforum, där det råder anonymitet och total yttrandefrihet. Man kan tycka vad man vill om sådana kommentarer, men den som läser dem är införstådd med förutsättningarna och måste aktivt söka upp dem för att bli kränkt. Syftet med dessa uthängningar var att med avskräckande exempel skrämma allmänheten från att debattera. Uthängningarna gjordes i samarbete med Researchgruppen, ett nätverk som består av personer med bakgrund i den våldsbejakande, vänsterextrema organisationen AFA. För detta belönades de med Guldspaden av Föreningen Grävande Journalister.

Media undanhåller och förvränger information

Journalisterna har tystat ned de problem som den höga invandringen från tredje världen är orsak till. Det är känt att media länge varit tysta om invandrarnas extrema överrepresentation inom sexualbrottslighet, men också inom övrig brottslighet. Detta undanhållande av viktig information pågår fortfarande. Tusentals våldtäkter hade kunnat undvikas om offren varit mer vaksamma mot de individer som utför de flesta av dessa brott.

I Metro, 1 februari 2015, kunde man läsa om ”Sex svenskar gripna för våldtäkt på finlandsfärja” och i Expressen samma dag ”Flera svenskar gripna för våldtäkt på färja”. Det visade sig sedan att alla gärningsmän var av somalisk härkomst. Det enda svenska med dessa förövare var att de bordat båten i Sverige och att någon av dem kan ha haft svenskt medborgarskap. Detta är bara ett av många exempel på hur media förvränger information för att genomdriva sin agenda.

Grundlagen ändras numera regelmässigt efter varje val – hela tiden i riktning mot ett mindre fritt samhälle. Inför det kommande valet vill regeringen genomdriva en grundlagsändring som innebär att medborgare inte längre får tillåtelse att söka i databaser över brottsdomar. För att få göra det måste man istället vara en godkänd medieaktör. Detta skulle kraftigt försvåra medborgarjournalistiken. Samtidigt är rapporteringen om grundlagsändringar alltid sparsam i etablerade medier.

Journalistutbildningarna gör studenterna till kommunister

Numera har så gott som alla journalister i etablerade medier genomgått en journalistutbildning. Med tanke på hur journalisterna agerar i sitt yrke, kan knappast objektivitet och sanningssökande vara det som prioriteras i utbildningen. De olika journalistutbildningarna som finns i Sverige indoktrinerar de blivande journalisterna i att bli språkrör för ren vänsterpropaganda. En av få någorlunda frispråkiga journalister, Janne Josefsson, som gick Journalisthögskolan i Göteborg på 70-talet, beskrev den som ”kommunisthögskolan”. Detta har i praktiken inte ändrats.

Ställ Aftonbladet, Expressen och DN inför rätta för samhällsomstörtande verksamhet

Det är de etablerade medierna som bär det tyngsta ansvaret för den situation vi har, med gruppvåldtäkter, gängkriminalitet, terrorism och en välfärd i fritt fall. De har gjort det möjligt för globalistiska krafter att i små steg flytta fram sina positioner på ett sätt som gynnar deras intressen, inte svenska folkets. Det mest oroande resultatet är att svenskar inom ett fåtal decennier kommer bli en etnisk minoritet i Sverige om inte utvecklingen bryts. De krafter som drivit denna utveckling har verkat länge. Under de senaste decennierna har de kommit att dominera den akademiska världen, inklusive journalistutbildningen. Vi lever nu med resultatet.

 

 

 

Granska oss källkritiskt

Just nu pågår upprörda diskussioner i många lärargrupper i sociala medier. Vad det handlar om är att vänsterextrema lärare som inte kan lämna sina egna åsikter utanför klassrummet upprörs över att vi påstår att det finns vänsterextrema lärare som inte kan lämna sina åsikter utanför klassrummet. Kul va?

Kanske har du hamnat här på sidan för att din lärare tycker att detta är ett utmärkt tillfälle att lära er elever om källkritik. För som vi skrivit tidigare, för många lärare handlar källkritik om att vara kritisk mot kritikerna, inte mot de som har makten. Och din lärare, om han eller hon nu vill lära dig att inte tro på det vi skriver, är antagligen livrädd för att de åsikter som han eller hon själv har inte längre ska få stå oemotsagda i klassrummet.

Men, visst är det viktigt att vara källkritisk. Även mot oss. Följande text är ett försök att hjälpa dig att granska oss enligt den källkritiska grundfrågan: Vem är det som säger vad, till vem och i vilket syfte? Ja, vilka är vi? Eftersom den verklighet vi beskriver är sann, att lärare och elever med avvikande åsikter inte kan säga vad som helst utan konsekvenser så talar vi inte om vad vi heter eller visar bilder på oss själva. Men vi är ett gäng lärare och gymnasieelever i Stockholmsområdet som har startat den här sidan. Vissa av oss är politiskt aktiva inom KD, Moderaterna, Sverigedemokraterna och alternativhögern. Några av oss står längre till vänster, men tror ändå på yttrandefrihet och en öppenhet för mångfalden av tankar och åsikter. Våra lärare jobbar med matte och filosofi och vi elever går på sam-beteende, samsam och fordon. Sammanlagt är vi tolv stycken, men sedan har vi vänner som också hjälper oss att sprida vårt budskap. Vad är det då vi säger? Vi säger inte att alla lärare är kommunister eller att alla som tänker olika blir förtryckta, men vi säger att det är alldeles för många som inte vågar säga vad de tycker för att det finns en tysthetskultur i skolan. Vi har fått lära oss att om man kritiserar islam, invandring eller feminism så blir man stämplad som rasist eller sexist och då spelar argument inte längre någon roll. Därför håller många tyst. Men är det sant, det vi säger? Det finns inga vetenskapliga undersökningar av lärares politiska åsikter, men det finns tusentals vittnesmål från lärare och elever runt om i landet. Vi ska här lyfta fram några exempel från verkligheten som var och en själv kan kolla upp.

 • En tjej i åttan fick underkänt i biologi för att hon inte delade sin lärares åsikter om homosexualitet, läraren fick behålla jobbet. Källa
 • Tusentals svenska lärare har varit på utbildning i kommunistiska DDR. Dessa har satt tydliga avtryck i skolan och många jobbar fortfarande kvar. Källa
 • Lärare på bemanningsföretag sparkas för att han på sin fritid uttryckt åsikter som arbetsgivaren inte delar. Källa
 • Svenska elever som under lång tid blivit utsatta för rasistiska kränkningar av invandrarelever fick underkänt när de gav rasistiska kommentarer tillbaka. Här måste vi ta tidskriteriet i beaktande, denna händelse är tolv år gammal, men eleverna har fortfarande inte fått någon ursäkt från lärare eller skolledare. Källa

Innan du läser vidare kan du räcka upp handen och fråga din lärare om han/hon kan ge några exempel på när lärare sparkats eller elever underkänts för att de uttryckt vänsterextrema åsikter. Du kan också, när du ändå har ordet, fråga din lärare varför ni inte källkritiskt granskar exempelvis Expo skola eller RFSU.

Så till nästa fråga. Vem vänder vi oss till? Vi vänder oss främst till skolelever i högstadiet och gymnasiet, men även till lärare och andra som jobbar inom skolan. Och slutligen: Vad är vårt syfte? Vårt syfte är att belysa de problem som faktiskt finns med bristande åsiktsfrihet i skolan och att lärare och elever med “fel” åsikter bestraffas med att få sparken eller få sämre betyg, bara på grund av deras åsikter. Vi vill ha en skola där det råder fri debatt och där alla kan respektera varandra, oavsett politiska åsikter, religion eller ursprung. Vi vill att skolan ska lära ut kunskap och inte åsikter. Det är vårt enda syfte.

Nu kommer din lärare att protestera. “Men de är ju onda nazister!” “De tror inte på alla människors lika värde!”. Detta är naturligtvis dumheter. Din lärare är en fåntratt. Fråga gärna din lärare varför han/hon hellre sätter fula namn på åsikter istället för att diskutera sakfrågan. Och fråga gärna var det står på vår hemsida att vi är nazister eller inte tror på alla människors lika värde. Din lärare kommer säkert säga: “Men titta, de länkar till rasistiska sidor!” På det svarar vi: njae. Vi länkar till olika nyhetssidor som presenterar andra nyheter än de som står i Aftonbladet och Expressen. För vi tror det är viktigt att man får ta del av fler perspektiv. Om din lärare tycker att du bara ska få läsa tidningar med en viss åsikt så är det för att han inte är demokrat. Han kommer säga att han är demokrat, men då ljuger han. Måste man vara socialdemokrat för att länka till Aftonbladet? Måste man vara Moderat om man länkar till SvD? Måste man vara miljöpartist om man länkar till SVT? Jaså inte, men fråga då din lärare varför man måste vara rasist för att man länkar till Nordfront.

När man gör en källkritisk granskning är det viktigt att använda tendenskriteriet. Alltså fråga sig om informationen man läser är objektiv och oberoende. Så, är vi objektiva och oberoende? Objektiva, nej. Man måste inte vara objektiv, men om man inte är det så är det viktigt att man är tydlig med vad man tycker. Vi är tydliga med att vi står för demokrati och yttrandefrihet och att vi tycker att svenskar är lika mycket värda som alla andra. Däremot är vi oberoende. Vi har inga kopplingar till några företag, organisationer eller myndigheter. Vi tjänar inga pengar på det vi gör. Slutligen vill vi ge dig några tips om du vill granska din lärare källkritiskt.

 • Använder din lärare fula knep som t.ex. “guilt by association”?
  Guilt by association betyder att man försöker få någon att framstå som dålig genom att förknippa eller sammanblanda honom med något dåligt. T.ex. att säga att någon är rasist istället för att säga varför någons åsikter är fel. Om din lärare gör det bör du inte längre ta honom eller henne på allvar.
 • Pratar din lärare lika mycket om rasism mot vita som mot svarta? Om inte så är han/hon nog påverkad av sina egna åsikter eftersom rasism mot vita är mycket vanligare.
 • Påstår din lärare rentav att det inte finns någon rasism mot vita? Prata då med din rektor, för det är inte okej att nonchalera alla de elever som utsätts för rasistiska kränkningar bara för att de är vita eller svenska.
 • Känner du till förintelsen men inte Gulag och det faktum att kommunistiska regimer dödat över 100 miljoner människor? Fråga i så fall din lärare varför han vill undanhålla fakta om kommunismens fruktansvärda brott mot mänskligheten.
 • Känner du till att svarta människor i USA användes som slavar av vita på 1700 och 1800 talet, men känner du inte till att miljoner vita togs som slavar av afrikanerna redan på 1600-talet? Fråga då din lärare varför han bara lär ut sådant som får vita att verka dumma och svarta att verka som offer.

Om du har några fler frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till oss. Vi svarar gärna på dina frågor.

Stoppa hjärntvätten i skolan!

Tycker du att skolan är politiskt neutral?

Enligt läroplanen ska undervisningen i skolan vara saklig och allsidig. Många elever upplever att den inte är det.

 • Har du undrat varför din historielärare kallar de som kämpat för vitas rättigheter för rasister, medan de som kämpat för svartas rättigheter har kallats frihetskämpar?
 • Har du undrat varför dina lärare tycker det är okej att näthata mot Donald Trump, sverigedemokrater och kristna, men inte mot feminister, muslimer eller sossar?
 • Har du undrat varför källkritik alltid handlar om att kritisera de som ifrågasätter makten, men aldrig att kritisera de som har makten?

Har du undrat det så är du inte ensam!

 

Är du orolig för att förlora kompisar om du tycker fel?

Rasist, islamofob eller homofob vill du inte vara.

 • Måste du tänka efter noga innan du öppnar munnen så att du inte säger något olämpligt?
  Ska du behöva känna så?
 • Skolan skapar ett grupptryck som gör det lätt att bli utstött och utfryst om man säger vad man tycker. Känner du av det?

Är du en av dem som inte är feminist men inte vågar säga det?

Lika lön, möjligheter och rättigheter – helt okej, och man behöver inte
hata män för att tycka att detta är bra. Men radikalfeminismen går över
alla gränser.

 • Verkar det troligt att alla skillnader mellan kvinnor och män bara beror på ”patriarkala strukturer” och inte på att vi faktiskt är olika?
 • Att säga att du tror på och uppskattar mäns och kvinnors medfödda olikheter ger dig antagligen stora problem.

Är du orolig för att säga vad du tycker till din lärare?

För att få bra betyg räcker det inte alltid att jobba hårt och förstå det man pluggar om man uttrycker fel åsikt, t.ex. i en uppsats.

 • Borde inte betyget visa vad du kan, istället för vad du tycker i politiska frågor?
  En lärare kan bedriva vänsterextrem propaganda i klassrummet utan att förlora jobbet, trots att läraren ska vara neutral, men en annan lärare som är kritisk mot invandringen skulle sparkas direkt.
 • Är det okej att skolan bedriver politisk propaganda?

 

Det krävs att alla skall ställa upp på rätt värdegrund. Men vad är egentligen rätt värdegrund? Analyserar man begreppet ser man ganska enkelt att det består av ett antal enskilda åsikter. Vänsterliberala åsikter. Slutsatsen är alltså man måste ha vänsterliberala åsikter för att bli godkänd.

Vi har helt enkelt inte åsiktsfrihet i Sverige.

Det hjälper att skaffa likasinnade kamrater. Det kan finnas fler än du tror bara på din skola och ännu fler utanför.
Hör av dig till oss! Då kan du träffa kompisar.

 

För vidare läsning, följ våra länkar