Södertörns Högskola utbildar vänsterextremister

Sverige blir bara sämre och sämre att leva i

Det svenska folket byts ut mot människor från andra delar av världen i en allt snabbare takt. Invandringen skapar våld och lidande och kostar dessutom enorma summor som svenskarna får betala. Detta pågår år efter år, men av rädsla vågar vanligt folk inte protestera mot vanstyret av Sverige.

Södertörns Högskola bedriver en indoktrinering som skadar Sverige

På Södertörns Högskola ska inte studenterna lära sig att tänka logiskt och kritiskt. I stället ska de lära sig att följa vänsterpolitiska idéer. Man pratar om kritik i form av kritisk teori, men detta är helt enkelt bara ett sätt att förstöra goda normer som har fått Sverige att fungera bra. Varje spår av förmåga till självständigt tänkande hos studenterna arbetas noga bort under utbildningen. I stället lärs ett smalt och förutsägbart marxistiskt synsätt ut, som studenterna skall återge med en invecklad terminologi. Studenterna sugs snabbt in i en atmosfär som är helt skild från europeisk forskningstradition. Logiska resonemang ersätts med påhittade känslobaserade idéer.

Kön och etnicitet är “sociala konstruktioner”

Normkritik är ett grundläggande begrepp på Södertörn. Att ifrågasätta de direkt orimliga grundsatserna som studenterna förväntas ta för givna, som t.ex. att kön och etnicitet är sociala konstruktioner, är dock helt
uteslutet. Vansinnet når nivåer som inte borde vara möjliga, som bl.a. Hanna Lindholms intervjuer med studenter visar:

Anställda och studenter används som nyttiga idioter utan att själva förstå det

Det självmord västvärlden genomgår, drivs framåt av globalistiska krafter och genomförs ivrigt av nyttiga idioter från bl.a. Södertörns högskola. De smutskastar människor som ifrågasätter, och smutskastar alternativa rörelser genom att kalla dem antidemokratiska, utan att förstå att invånarna i de europeiska länderna aldrig har haft mindre att säga till om. De verkliga makthavarna har aldrig varit längre från
folket än nu. Det har Södertörns högskola en del av skulden för.

.

 

Aktivism